Vox är kommunikationsbyrån
som hjälper dig att nå ut

 

Strategisk kommunikation
Genom kommunikation hjälper vi dig att uppnå era övergripande och strategiska mål med exempelvis löpande rådgivning, kommunikationsstrategier och aktivitetsplaner.

Internkommunikation
Det du inte kan sälja internt kan du inte heller sälja externa, Vi hjälper dig att kommunicera internt och göra de anställda delaktiga i vad som händer på arbetsplatsen.

Content Marketing
Vi hjälper dig att skapa kommunikationsinnehåll utifrån en genomtänkt strategi och med en redaktionell ton som tilltalar och engagerar dina målgrupper.

Omvärldsbevakning
Vi hjälper dig att hålla koll på vad som sägs om ditt företag eller organisation i traditionella och sociala medier, vi bevakar och rapporterar.

Skolmaterial
Nå ut med ditt budskap via ett skolmaterial. Vi hjälper dig att ta fram skolmaterial med pedagogisk uppbyggnad, alltid kopplat till aktuell läroplan och förankrad i nära dialog med aktiva lärare och elever.

Medieträning och kriskommunikation
Ditt företag bedöms inte efter hur krisen har uppkommit utan för hur den hanteras. Kommunikationen i kris är helt avgörande.

Utbildningar och workshops
Introduktionskurs i kommunikation, budskapsträning, konsten att hitta en nyhet eller workshop kring er kommunikationsplan. Det är några av våra skräddarsydda utbildningar.

Film
Personporträtt, intervjuer eller företagspresentation? Vi hjälper dig att nå fram till era målgrupper via film. Läs mer här.

Event
Planering och genomförande av olika typer av evenemang så som företagsmöten, lanseringsevent, presskonferenser och pressresor.