Christer_Fuglesang

Med rymden som inspiration

I myndigheten Rymdstyrelsen verksamhet ingår uppdraget att sprida kunskap och öka intresset för naturvetenskapliga ämnen hos svensk allmänhet, framförallt hos unga. Detta görs bland annat genom aktiviteter riktade till skolor och allmänhet - allt ifrån skolturnéer med, Sveriges första och hittills enda astronaut, Christer Fuglesang till blogginlägg, filmer och skolmaterial. Vox uppdrag är brett och innefattar…

www.rymdstyrelsen.se

hus hemsidan.jpeg

Samhällsbyggnad - WSP

Som ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag erbjuder WSP tjänster för hållbar samhällsutveckling. Vox uppdrag var att via media som prioriterad kanal uppmärksamma WSPs arbete externt och lyfta fram företagets skickliga medarbetare.

www.wsp.se

 
Skogsbacken_01Foto_Jerker Andersson_P5A2004 kopia.jpg

Matglädje med Arla Guldko

Arla Guldko - matbranschens Oscar - är ett årligt pris och evenemang. Det instiftades år 2000 av Arla Foods för att uppmärksamma särskilda insatser inom butik, restaurang och storkök. Syftet är att lyfta fram och belöna förebilder för att inspirera andra att satsa på matglädje och hållbarhetsarbete. Priset delas ut under en årlig gala i Stockholm. Vox uppdrag är att skapa publicitet och sköta all PR kring priset och dess deltagare.

www.arla.se/guldko

 


Säg det med film

För 60 år sen kunde människor för första gången placera en satellit en i omloppsbana runt vår egen planet – Sputnik blev starten på rymdåldern. Vox fick i uppdrag att producera en film om Sputniks historia och vad starten på rymdåldern innebar.

 
Upplands motor

Upplands motor

Upplands Motor tror på riktigt bra service och menar att det inte bara handlar om att köpa ett fordon, utan att också äga och bruka det. I vardagen, på jobbet och allt däremellan. De är i alla delar kundfokuserade och kommunikation är inget undantag. På Vox har vi glädjen att bidra till det arbetet. 

www.upplandsmotor.se

Korea_an-yang city_Right_After.jpg

Philips Lighting (nu Signify)

Philips Lighting är världsledande inom utveckling, tillverkning och användning av innovativ belysning med LED. Extra fokus är på LED-lysrör där Vox arbete genom främst digital kommunikation bidragit till ökad kännedom om nyttan med energisnåla och kvicksilverfria lysrör.

www.philipslighting.se

 
Elevmaterial 2016_bjorndjur_omslag.jpg

Öka intresset hos unga med skolmaterial

Vox har producerat flera skolmaterial med pedagogisk uppbyggnad, alltid kopplade till läroplanen och förankrad i nära dialog med uppdragsgivare, aktiva lärare och elever. Till exempel; Vi rymmer till rymden samt Leia och Björndjuren för Rymdstyrelsen, Lysande energi för Energiföretagen och Framtidens fordon för Transportföretagen.

Rummu Visit-Estonia

Visit Estonia

Visit Estonias (Estonian Tourist Boards) uppdrag är att öka intresset för Estland som resmål samt att främja näringslivskontakter internationellt. Vox uppdrag innefattade allt från pressresor och turistinformation till att skapa innehåll för sociala medier.

www.visitestonia.com/sv